Firmware Huawei Nova 5T (YAL-L21) 10.1.0.254

Tên file: Yale-L21A 10.1.0.254(C10E4R3P2) Firmware EMUI10.1.0 05015VYG.zip
Kích thước: 5GB
Chuyên mục: Huawei
Tác giả: Romgoc
Loại tệp: No pass
Hướng Dẫn Tải

Rom gốc cho Huawei Nova 5T YAL-L21 10.1.0.254 cứu máy treo logo,mã bảo vệ,unbrick…

Firmware Huawei Nova 5T (YAL-L21) 10.1.0.254
  • update_sd_base.zip
  • update_sd_cust_YAL-L21_hw_ru.zip
  • update_sd_preload_YAL-L21_hw_ru_R3.zip

Rom định dạng APP flash qua các tool được hỗ trợ như mrt,eft,hcu,unlocktool,…

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận