RTC Tool Active | Kích hoạt RTC Tool 2021 (6 tháng/1pc)

700.000

Hướng dẫn đăng ký RTC Tool:

  1. Tải tool về và mở lên

  2. Bấm vào Creat an Account > điền tất cả các thông tin > Bấm Register

  3. Nhập email đã đăng ký bước trên vào mục đặt hàng để kích hoạt

Sử dụng trong 06 Tháng – 1PC

Liên hệ Zalo để được kích hoạt nhanh: 0965068274

 

Mô tả

RTC Tool 2021

Features RTC Tool:

Qualcomm Function

– Read RAWProgram

– Read the Whole EMMC

– Identify

– Delete & Write Button

Qualcomm Service TAB

– Test EMMC

– Read Pattern Lock

– Remove User Locks

– FRP Lock

– Bootloader Unlock (Generic)

– Factory Reset [MISC]

– Factory Reset [User-Data]

– Factory Reset VIVO

– Manual Factory Reset With XML [VIVO]

– Perform JOB Button

MediaTek Function

– Read Scatter Firmware

– Format & Write

– Identify

– Auto Reboot

– Format All

– Crash Preloader

– Protect Calibration

– Protect Repartition

– Unlock Bootloader after Flash

– Firmware Upgrade

– High Speed Port

– Auto EMI

MediaTek Function

– UserLock

– Auth Bypass

– Vivo Lock

– Oppo/Realme lock

– Huawei Lock

– Bootloader Lock

– RPMB Task

– Samsung KnoxGuard

– Patch Samsung RTC

– Read Pattern Lock (Unencrypted UserData)

– Remove Userlocks (Unencrypted UserData)

– Factory Reset (MISC/PARA)

– Factory Reset (Make Userdata)

– Factory Reset (Format Userdata)

– FRP Lock

– Perform Job Button