Yêu Cầu File

Chỉ yêu cầu file tại đây,vui lòng không inbox riêng.Nếu có file chúng tôi sẽ upload trong 24h.