Yêu Cầu File

Chỉ yêu cầu file tại đây,vui lòng không inbox riêng.Nếu có file chúng tôi sẽ upload trong 24h. Không gửi yêu cầu những file đã có sẳn trên website hoặc xin mật khẩu.