Các file có trong rom stock Android nó là gì và chức năng ?

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê ra các phân vùng cơ bản trong rom stock firmware nó là gì và có chức năng gì ? có các định dạng IMG, BIN,…tuỳ firmware của nhà sản xuất.

Phân vùng trong firmware điện thoại có thể khác nhau tùy vào hệ thống và nền tảng sử dụng. Tuy nhiên, dưới đây là một số phân vùng thông dụng và chức năng của chúng:

  1. Bootloader: Chứa mã nguồn cho việc khởi động hệ thống và kiểm tra phần mềm.
  2. System: Chứa hệ điều hành gốc và các thành phần cần thiết để hệ thống hoạt động.
  3. Recovery: Chứa mã nguồn cho việc phục hồi hệ thống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm.
  4. Cache: Lưu trữ dữ liệu tạm thời, như là thông tin của các ứng dụng đã sử dụng hoặc thông tin định dạng.
  5. Userdata: Chứa dữ liệu người dùng, như là thông tin cài đặt, dữ liệu của ứng dụng, hình ảnh và video.
  6. Radio: Chứa mã nguồn cho việc hoạt động của thiết bị radio và các tính năng liên quan.

Lưu ý rằng những phân vùng trên chỉ là một số ví dụ và có thể có sự khác biệt tùy vào hệ thống và nền tảng sử dụng.

Adspso

Tập tin “adspso.bin” là một tập tin nhị phân được sử dụng trong các thiết bị di động và máy tính cầm tay. Nó chứa mã nạp cho DSP (Digital Signal Processor) hoặc vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số. DSP là một bộ vi xử lý đặc biệt được thiết kế để xử lý tín hiệu kỹ thuật số trong thiết bị di động, như âm thanh, hình ảnh và video. Tập tin “adspso.bin” có thể được sử dụng để cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm DSP của thiết bị.


Boot

Boot.img là một tập tin hệ điều hành nạp khởi động cho thiết bị. Nó chứa mã nguồn của hệ điều hành, trình điều khiển bộ nạp và các thông tin về cấu hình hệ thống. Khi thiết bị khởi động lên, boot.img sẽ được nạp và thực thi để cho phép hệ điều hành hoạt động đúng cách.


Boot_a & Boot_b

Boot_a.img và boot_b.img là một tập tin boot trong hệ điều hành của điện thoại di động. Nó có thể là một trong hai khối boot (khối A và khối B) trong hệ thống đa khối boot. Hệ thống đa khối boot cho phép hệ thống chuyển đổi giữa các khối boot mà không cần khởi động lại, đảm bảo tính ổn định và bảo mật hơn so với hệ thống boot duy nhất. Trong trường hợp một khối boot bị lỗi hoặc bị tấn công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang khối boot khác để tiếp tục hoạt động mà không gây ra sự cố.


Cache

File “cache.img” trong ROM (Read-Only Memory) của điện thoại hoặc máy tính cầm tay là một tập tin nhị phân chứa dữ liệu tạm thời và các tập tin tải về. Nó được sử dụng để giữ lại dữ liệu cần thiết cho các hoạt động hệ thống, như tải trang web, giữ lại trạng thái của ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. Khi hệ thống khởi động lại, dữ liệu trong tập tin “cache.img” có thể được dùng lại để tiết kiệm thời gian và tài nguyên hệ thống.


Config

Tập tin “config.bin” của điện thoại hoặc máy tính cầm tay là một tập tin chứa cấu hình cho hệ thống. Nó chứa các thông tin về cấu hình mạng, phần cứng, tùy chọn người dùng và các thiết lập khác. Tập tin này được sử dụng để cấu hình hệ thống khi khởi động lại và giữ các cài đặt cấu hình trong suốt quá trình sử dụng. Nếu tập tin “config.bin” bị hỏng hoặc không đúng, có thể dẫn đến việc hệ thống không hoạt động đúng cách hoặc gặp sự cố.


Cust

Cust.img là một tập tin chứa dữ liệu về cài đặt và tùy chọn cho hệ thống. Nó có thể chứa các tập tin hệ thống và thư mục, các tập tin cấu hình, các gói ứng dụng và các tập tin liên quan đến tùy chọn người dùng. Tập tin “cust.img” có thể được sử dụng để tùy biến và tùy chỉnh hệ thống, hoặc để thêm các tính năng và tùy chọn cho hệ thống. Tập tin này có thể được cập nhật bởi nhà sản xuất hoặc cộng đồng người dùng để cải thiện tính năng và tính linh hoạt của hệ thống.


Cm

Cm.bin là một tập tin bootloader dùng cho các thiết bị điện thoại di động. Nó là một phần quan trọng của quá trình khởi động hệ điều hành, và chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm và khởi động các tập tin cần thiết để khởi động hệ điều hành. Nó cũng có thể chứa các thông tin về cấu hình hệ thống và các thiết lập khác. Nếu bạn gặp vấn đề với việc khởi động hoặc cấu hình hệ thống, tập tin này có thể được sử dụng để cập nhật hoặc sửa chữa.


Recovery

Recovery.img là một tập tin trong hệ điều hành của điện thoại di động. Nó là một khối boot đặc biệt được sử dụng để khởi động vào chế độ recovery của hệ thống. Trong chế độ này, người dùng có thể thực hiện các thao tác như sao lưu dữ liệu, khôi phục hệ thống hoặc cài đặt mới ROM. Tập tin “recovery.img” cần đảm bảo tính an toàn và không bị sửa đổi bởi bên thứ ba để đảm bảo việc sử dụng máy được an toàn và bảo mật.


Recovery_a & Recovery_b

Recovery_a..img và recovery_b.img là hai tập tin trong hệ điều hành của điện thoại di động. Chúng là hai khối của hệ thống recovery, một chế độ boot đặc biệt cho phép người dùng khôi phục lại hệ thống hoặc thực hiện các thao tác khác như cập nhật firmware, xóa dữ liệu, chạy các phần mềm diệt virus v.v. Tương tự như với hệ thống đa khối boot, hai khối recovery này cho phép hệ thống chuyển đổi giữa các khối recovery mà không cần khởi động lại, đảm bảo tính ổn định và bảo mật hơn. Nếu một khối recovery bị lỗi hoặc bị sửa đổi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang khối recovery khác để tiếp tục hoạt động.


Rawprogram0

Rawprogram0.xml là một tập tin cấu hình cho một quá trình nâng cấp hoặc cài đặt hệ điều hành (ROM) trên một thiết bị điện thoại di động. Nó chứa các thông tin về các tập tin cần thiết để cài đặt hoặc nâng cấp hệ điều hành trên thiết bị, bao gồm tên của các tập tin, đường dẫn và các thiết lập khác. Tập tin này cần được sử dụng khi cài đặt hoặc nâng cấp hệ điều hành trên thiết bị để xác định các bước cần thiết và tự động thực hiện quá trình cài đặt hoặc nâng cấp.


Rawprogram0_BLANK

Rawprogram0_BLANK.xml là một tập tin cấu hình tương tự như “rawprogram0.xml“. Tuy nhiên, nó được sử dụng để xóa dữ liệu hoặc xóa cài đặt trên một thiết bị điện thoại di động. Tập tin này chứa các thông tin về việc xóa các tập tin không cần thiết và các thiết lập liên quan, và có thể được sử dụng khi muốn xóa hoàn toàn dữ liệu trên thiết bị hoặc khi muốn thiết lập lại thiết bị về trạng thái ban đầu.


Dtbo

Dtbo.img là một tập tin cấu hình của hệ điều hành Device Tree Blob (DTBO). Nó chứa các thông tin về cấu hình của các thiết bị phần cứng, bao gồm cấu hình pin, cấu hình màn hình, cấu hình camera, vv. DTBO sử dụng để giúp hệ điều hành tìm và cấu hình các thiết bị phần cứng tương ứng.


Dtbo_a & Dtbo_b

Dtbo_a.img và dtbo_b.img là hai tập tin trong hệ điều hành của điện thoại di động. Chúng là các tập tin Device Tree Blob (DTBO) và là một phần của hệ thống boot. DTBO chứa các thông tin về cấu hình phần cứng của thiết bị, bao gồm các thông tin về bộ nhớ, cảm biến, màn hình, pin v.v. Thông tin này sẽ được sử dụng bởi hệ thống boot để cấu hình và khởi động hệ thống. Tương tự như với hệ thống đa khối boot, hai DTBO này cho phép hệ thống chuyển đổi giữa các DTBO mà không cần khởi động lại, đảm bảo tính ổn định và bảo mật hơn. Nếu một DTBO bị lỗi hoặc bị sửa đổi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang DTBO khác để tiếp tục hoạt động.


Dummy

Dummy.img có thể là một tập tin giả mạo hoặc trống, được sử dụng để định dạng và tạo ra một mẫu cho một tập tin khác hoặc nắm bắt những lỗi cấu hình. Nó có thể được sử dụng để giả mạo một tập tin hoặc để thử nghiệm với các tập tin khác, hoặc để chạy một phần mềm mà không cần thực sự sử dụng một tập tin thật sự. Tập tin này có thể được gỡ bỏ hoặc thay thế bởi một tập tin khác khi cần thiết.


Devcfg

Devcfg.mbn là một tập tin trình điều khiển dùng để cấu hình hoặc tùy chỉnh các thiết bị phần cứng trong một thiết bị điện thoại di động. Nó chứa các thông tin về cấu hình và tùy chỉnh các thiết bị, bao gồm cấu hình của vi điều khiển điện, vi điều khiển bộ nhớ, vi điều khiển màn hình, và các thiết bị khác. Tập tin này là một phần quan trọng của quá trình cài đặt hoặc cập nhật phần mềm trên thiết bị, và cần được sử dụng để cấu hình các thiết bị cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.


Efuse

Efuse.img là một tập tin cấu hình cho tính năng bảo mật của thiết bị. Nó chứa các thông tin về các tùy chọn bảo mật đã được kích hoạt trên thiết bị, chẳng hạn như tùy chọn root, chế độ bootloader, vv. EFUSE được sử dụng để giới hạn hoặc hạn chế một số tính năng của thiết bị, giúp tăng cường bảo mật cho thiết bị.


Emmc_appsboot

emmc_appsboot.mbn nó là một tập tin firmware được sử dụng để khởi động và cấu hình máy, và có thể chứa các thông tin về phần mềm, hệ thống và cấu hình phần cứng. Nó là một trong những tập tin quan trọng để hoạt động của máy, và có thể được sử dụng để cập nhật hoặc sửa lỗi phần mềm.


FRP

FRP.bin là tập tin định dạng bin có thể là tập tin gốc của giải pháp Factory Reset Protection (FRP). Đây là một tính năng bảo mật cho phép chủ sở hữu điện thoại xác nhận tài khoản Google của mình trước khi truy cập dữ liệu trên điện thoại sau khi xóa dữ liệu hoặc thiết lập lại cài đặt gốc. Tập tin FRP.bin có thể được sử dụng trong quá trình cài đặt hoặc sửa chữa phần mềm điện thoại.


Hidden

Hidden.img là một tệp hoặc hình ảnh được ẩn trong thiết bị điện thoại của bạn. Nó có thể là một tệp hệ thống hoặc một tệp được tạo bởi người dùng. Nếu bạn muốn tìm kiếm hoặc xem nội dung của tệp này, bạn có thể sử dụng một trình duyệt tệp hoặc một ứng dụng quản lý tệp trên thiết bị của mình.


Gpt_backup0

Gpt_backup0.bin là một tập tin trong ROM (Read-Only Memory) của máy tính hoặc điện thoại. Nó là một bản sao lưu của bảng phân vùng GPT (GUID Partition Table) trên thiết bị để giúp cho việc khôi phục hệ thống nếu có lỗi. GPT là một kiểu bảng phân vùng mới và hiện đại, cho phép các thiết bị lưu trữ lớn hơn 2 TB dữ liệu và cho phép tạo nhiều phân vùng hơn MBR (Master Boot Record). Tập tin gpt_backup0.bin là một tập tin quan trọng để bảo vệ dữ liệu trên thiết bị.


Gpt_main0

Gpt_main0.bin nó là bảng phân vùng GPT (GUID Partition Table) chính trên thiết bị, mô tả các phân vùng trên đĩa cứng hoặc bộ nhớ flash. GPT là một kiểu bảng phân vùng mới và hiện đại, cho phép các thiết bị lưu trữ lớn hơn 2 TB dữ liệu và cho phép tạo nhiều phân vùng hơn MBR (Master Boot Record). Tập tin gpt_main0.bin là một tập tin quan trọng để quản lý và bảo vệ dữ liệu trên thiết bị.


Lk

Lk.img là một tập tin bootloader. Bootloader là một phần mã của hệ điều hành đầu tiên được chạy khi thiết bị khởi động. Nó có trách nhiệm khởi động hệ điều hành chính và cấu hình các thiết bị phần cứng tương ứng. Tập tin lk.img chứa mã cho bootloader và cấu hình cho việc khởi động của thiết bị. Nó cần để hoạt động bình thường của thiết bị và không thể bị thay đổi hoặc xóa mà không gây ra sự cố.


Logo

Logo.img là một tập tin hình ảnh chứa logo của nhà sản xuất hoặc logo của hệ điều hành. Logo này được hiển thị khi thiết bị khởi động và trước khi hệ điều hành bắt đầu chạy. Tập tin logo.img có thể chứa hình ảnh bitmap hoặc hình ảnh nén có độ phân giải cao và có thể được thay đổi bởi người dùng hoặc nhà phát triển ROM.


Flashinfo

“Flashinfo.bin” trong ROM (Read-Only Memory) của điện thoại là một tệp tin trong hệ thống firmware của điện thoại. Nó chứa thông tin về phiên bản firmware hiện tại của thiết bị và có thể chứa thông tin về việc cập nhật phần mềm hay việc sửa lỗi. Tệp này được sử dụng bởi các công cụ flash firmware để xác định phiên bản firmware hiện tại của thiết bị và để xác định các bước cập nhật hoặc sửa lỗi cần thiết.


Oeminfo

Oeminfo.bin .img là một tệp hình ảnh được sử dụng trong ROM (hệ điều hành gốc) của một thiết bị điện thoại. Nó chứa thông tin về nhà sản xuất, sản phẩm và các thiết lập khác của thiết bị điện thoại. Tệp này có thể được sử dụng cho việc xác định thông tin về thiết bị khi nạp lại ROM hoặc khi thực hiện các cập nhật phần mềm.


Oppo_custom

oppo_custom.bin là một tệp tin trong hệ thống firmware của thiết bị OPPO, REALME. Nó chứa các thông tin về cấu hình và các thiết lập tùy chỉnh của thiết bị, bao gồm cấu hình màn hình, cấu hình hệ thống, cấu hình kết nối mạng và nhiều thiết lập khác. Tệp này có thể được sửa đổi hoặc nâng cấp để cải thiện hoạt động của thiết bị hoặc để sửa lỗi.


System

System.img là một tập tin hệ thống chứa các tập tin cần thiết để hệ điều hành hoạt động. Nó chứa các tập tin hệ thống như các thư viện, các tập tin tài nguyên, các ứng dụng mặc định và các tập tin cấu hình. System.img là một phần quan trọng của ROM và cần để hệ điều hành hoạt động bình thường. Nó có thể bị nâng cấp hoặc ghi đè bởi các ROM mới hoặc các bản cập nhật hệ thống, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của người dùng.


System_a & System_b

System_a.img và system_b.img là hai phiên bản khác nhau của tập tin “system.img”. Hệ điều hành có thể chuyển đổi giữa hai phiên bản này để cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm. Nếu một phiên bản gặp sự cố, hệ điều hành có thể chuyển sang phiên bản khác để tiếp tục hoạt động. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và sự ổn định của hệ điều hành.


Super

Super.img là tập tin hình ảnh chứa hệ điều hành (OS) và các file tập trung cho thiết bị điện thoại. Nó thường được sử dụng trong quá trình cài đặt hoặc nâng cấp hệ điều hành cho thiết bị điện thoại. Thường thì khi trong rom đã có system.img thì sẽ không có super.img và ngược lại


Md1img

Md1img.img là một tập tin nhất định trong hệ thống. Nó có thể chứa mã nạp hoặc dữ liệu tải vào bộ nhớ trong quá trình khởi động hoặc cập nhật hệ thống. Nó cũng có thể chứa mã số bảo mật (IMEI, Serial) hoặc dữ liệu tùy chỉnh khác. Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu của nhà sản xuất hoặc nhà phát triển ROM, md1img.img có thể chứa các nội dung hoàn toàn khác nhau.


Mdtp

Mdtp.img là một phần của chương trình bảo mật cho điện thoại. Tập tin này có thể chứa các thông tin về bảo mật như xác thực tài khoản, bảo vệ dữ liệu, vv. Các tập tin như mdtp.img đóng vai trò trong việc bảo vệ hệ thống và dữ liệu của điện thoại.


Misc

Misc.img nó chứa các tùy chọn cấu hình và cấu hình hệ thống khác nhau, như thiết lập mặc định cho chế độ khởi động, các thiết lập cho chế độ debug hoặc cho phép truy cập vào các tùy chọn nâng cao của hệ thống. Tập tin này có thể được sử dụng để cấu hình hoặc sửa đổi hệ thống mà không cần phải vào trực tiếp vào phần cứng hoặc phần mềm hệ thống.


Modem

Modem.bin là một tập tin firmware cho modem của thiết bị điện thoại di động. Nó chứa phần mềm điều khiển và điều hướng cho modem, giúp cho thiết bị có thể kết nối với mạng di động và truyền dữ liệu qua điện thoại. Nếu bạn gặp vấn đề với việc kết nối mạng hoặc gặp vấn đề với tính năng truyền dữ liệu, tập tin này có thể được sử dụng để cập nhật hoặc sửa chữa modem của thiết bị.


NON-HLOS

NON-HLOS.bin là một phần của hệ điều hành phần cứng của điện thoại di động. NON-HLOS.bin chứa mã nạp cho phần cứng và cung cấp các chức năng cơ bản để khởi động hệ thống. Tập tin này có thể chứa các thứ như mã nạp cho modem, mã nạp cho hệ điều hành phần cứng, cấu hình phần cứng và các thiết lập khởi động cho hệ thống.


Preloader

Preloader.bin là một tập tin nhất định được sử dụng trong quá trình khởi động của điện thoại. Nó được sử dụng để tải vào bộ nhớ trước các thành phần cần thiết khác của hệ thống, chẳng hạn như bootloader hoặc kernel. Preloader.bin có thể chứa mã nạp hoặc dữ liệu tải vào bộ nhớ trong quá trình khởi động hoặc cập nhật hệ thống. Nó cũng có thể chứa mã số bảo mật hoặc dữ liệu tùy chỉnh khác. Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu của nhà sản xuất hoặc nhà phát triển ROM, preloader.bin có thể chứa các nội dung hoàn toàn khác nhau.


Persist

Persist.img chứa các thiết lập của người dùng và các cài đặt mặc định của hệ thống, bao gồm các thông tin về cấu hình mạng, giao diện người dùng, vv. Khi bạn cài đặt một ROM mới hoặc khôi phục cài đặt gốc, persist.img sẽ giữ nguyên các cài đặt của người dùng và các thiết lập hệ thống, giúp cho việc cài đặt mới được tiến hành một cách dễ dàng hơn.


RPM

RPM.mbn là một tập tin cho một phần của firmware cho các thiết bị di động. Nó là một tập tin cục bộ cho hệ thống quản lý tài nguyên, chịu trách nhiệm cho việc giải quyết và gửi yêu cầu cho các thiết bị phần cứng khác, và có thể tham gia vào quản lý các tác vụ hầu hết trên hệ thống.


Sec

Sec.dat chứa thông tin bảo mật quan trọng như mật khẩu, khóa bảo mật và các giấy phép cần thiết cho việc đăng nhập và bảo vệ dữ liệu. Tập tin sec.dat cần được bảo vệ tốt để tránh sự truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân.


Sboot

Sboot.bin là một tập tin bootloader dùng để khởi động hệ điều hành của một thiết bị điện thoại di động. Nó là một phần quan trọng của quá trình khởi động hệ điều hành, và được gọi đầu tiên khi thiết bị được bật lên. Sboot.bin chứa các lệnh để khởi động và tìm kiếm các tập tin cần thiết để khởi động hệ điều hành, và cần được sử dụng để cập nhật hoặc sửa chữa quá trình khởi động nếu cần thiết.


Scp

Scp.img là một tập tin của Secure Coprocessor. Nó là một thành phần phần cứng bảo mật được sử dụng để bảo vệ các thông tin nhạy cảm trong thiết bị, chẳng hạn như mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân. SCP.img chứa các thiết lập và cấu hình cho Secure Coprocessor, cho phép nó hoạt động tốt trong thiết bị. Nó là một phần quan trọng của bảo mật trong điện thoại di động và có thể giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản của người dùng.


Sbl1

Sbl1.mbn là một tập tin boot loader đầu tiên được chạy khi thiết bị khởi động. Nhiệm vụ của SBL1 là kiểm tra tính hợp lệ của hệ thống và chuẩn bị cho việc boot tiếp theo.


Spmfw & Sspm

Spmfw.img và Sspm.img có thể là tập tin cho việc quản lý nguồn điện (Power Management Firmware). Nó là một phần của hệ thống quản lý nguồn điện của điện thoại và chịu trách nhiệm quản lý nguồn điện cho các thành phần trong thiết bị, giúp cho thiết bị hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. SPMFW.img chứa các thiết lập và cấu hình cho việc quản lý nguồn điện, giúp cho hệ thống hoạt động tốt và đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu trong thiết bị.


Splash

Splash.img là một tập tin hình ảnh được sử dụng trong hệ điều hành (ROM) của một thiết bị điện thoại di động. Nó thường được sử dụng như một màn hình giới thiệu hoặc màn hình khởi động khi bạn bật lên thiết bị của bạn. Tập tin này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất hoặc người dùng tùy theo nhu cầu.


Tee

Tee.img có thể là tập tin liên quan đến Trusted Execution Environment (TEE). TEE là một phần của hệ điều hành điện thoại và được tạo ra để bảo vệ thông tin quan trọng trong thiết bị. Nó hoạt động như một môi trường tách biệt, độc lập với hệ điều hành chính, và cung cấp một môi trường an toàn cho các ứng dụng quan trọng nhất. TEE.img chứa mã nguồn và cấu hình cho TEE, giúp cho hệ thống hoạt động tốt và đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu trong thiết bị.


Tz

Tz.mbn là một tập tin cho phần mềm bảo mật (Security Software) của thiết bị và có thể bao gồm các chức năng như xác thực, bảo vệ tập tin và các chức năng an ninh khác. Tập tin này có thể được cập nhật bởi nhà sản xuất hoặc các nhà phát triển bảo mật để bảo vệ thiết bị của bạn với các lỗ hổng bảo mật mới.


Userdata

Userdata.img là một tập tin chứa dữ liệu của người dùng. Nó chứa các thiết lập, ứng dụng, dữ liệu và tất cả các nội dung khác mà người dùng lưu trữ trên thiết bị. Khi bạn cài đặt một bản ROM mới, tập tin này sẽ được ghi đè bằng dữ liệu mới và các thiết lập của người dùng sẽ bị mất. Vì vậy, khi cài đặt một bản ROM mới, người dùng cần sao lưu các dữ liệu quan trọng của họ trước đó.


Vbmeta

Vbmeta.img là một tập tin chứa các thông tin về Verified Boot, một hệ thống bảo mật để kiểm tra tính toàn vẹn và an toàn của phần mềm hệ điều hành trên thiết bị. Nó chứa một chữ ký số và các thông tin bảo mật khác, để xác minh rằng phần mềm hệ điều hành đã được chỉnh sửa hoặc hủy bỏ bởi bên thứ ba. Vbmeta.img có thể được sử dụng để hủy bỏ Verified Boot trong một số trường hợp đặc biệt, như khi cần cài đặt một bản ROM tùy chỉnh hoặc các gói phần mềm bổ sung.


Vbmeta_a & Vbmeta_b

Vbmeta_a.img và vbmeta_b.img là hai tập tin trong hệ điều hành của điện thoại di động. Chúng là hai khối của hệ thống Verified Boot (VB), một giải pháp bảo mật cho hệ thống boot. Như với hệ thống đa khối boot, hai khối VB này cho phép hệ thống chuyển đổi giữa các khối VB mà không cần khởi động lại, giúp đảm bảo tính ổn định và bảo mật hơn. Mỗi khối VB được sử dụng để xác thực tính toàn vẹn của các tập tin boot khác trong hệ thống, bảo vệ hệ thống khỏi các tấn công và giả mạo. Nếu một khối VB bị lỗi hoặc bị sửa đổi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang khối VB khác để tiếp tục hoạt động.


Vbmeta_system

Vbmeta_system.img là tập tin hệ thống của boot image trong hệ điều hành điện thoại. Nó có thể chứa thông tin về xác thực và các thiết lập an toàn cho việc khởi động hệ thống. Nó có thể được sử dụng cho các mục đích như hạn chế việc chạy mã độc hoặc hạn chế việc sửa đổi hệ thống.


Vbmeta_vendor

Vbmeta_vendor.img là tập tin của boot image trong hệ điều hành điện thoại. Nó có thể chứa thông tin về xác thực và các thiết lập an toàn cho việc khởi động hệ thống, đặc biệt là cho nhà sản xuất (vendor). Nó có thể được sử dụng để hạn chế việc sửa đổi hoặc chạy mã độc trên hệ thống vendor.


Vendor

Tập tin “vendor.img” chứa mã nguồn và thông tin cho phần mềm nhà cung cấp, bao gồm các thư viện và các driver được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phần mềm. Nó giúp cho hệ điều hành hoạt động đồng bộ với các thiết bị và phần cứng trên điện thoại. “Vendor.img” là một phần quan trọng của ROM và nếu nó bị hỏng hoặc không hoạt động đúng, có thể dẫn đến sự cố hoặc tụt hiệu suất trên thiết bị.


Vendor_a & Vendor_b

Vendor_a.img và vendor_b.img là hai phiên bản khác nhau của tập tin “vendor.img“. Hệ điều hành có thể chuyển đổi giữa hai phiên bản này để cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm. Nếu một phiên bản gặp sự cố, hệ điều hành có thể chuyển sang phiên bản khác để tiếp tục hoạt động. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và sự ổn định của hệ điều hành.


Nvram

Nvram.bin (Non-Volatile Random Access Memory) trong điện thoại là một loại bộ nhớ không mất dữ liệu khi thiết bị tắt hoặc mất điện. Nó được sử dụng để lưu trữ các thông tin quan trọng về thiết bị, bao gồm các cài đặt, thông tin về mạng, mật khẩu, mã hoá, IMEI v.v. Khi thiết bị khởi động, hệ thống sẽ đọc dữ liệu từ NVRAM để cấu hình hệ thống và cho phép hoạt động bình thường. NVRAM còn được sử dụng để lưu trữ các thông tin khác như biểu tượng, nền, widget v.v. để tăng tốc độ tải và giảm gánh nặng cho bộ nhớ chính.


Nvdata

Nvdata.bin là một tập tin chứa dữ liệu tùy chọn và cài đặt của người dùng. Nó chứa các thông tin về cài đặt mà người dùng đã thực hiện trên thiết bị, chẳng hạn như cài đặt mạng, tùy chọn người dùng, IMEI và các thiết lập khác. Tập tin này được sử dụng để giữ lại các cài đặt và tùy chọn người dùng sau mỗi lần khởi động lại. Nếu tập tin “nvdata.bin” bị hỏng hoặc không đúng, có thể dẫn đến việc mất các cài đặt và tùy chọn người dùng hoặc gặp sự cố khác.


Metadata

Tập tin “metadata” là tập tin chứa các thông tin về cấu trúc và nội dung của tập tin khác trong ROM. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về phiên bản phần mềm, kích thước, định dạng, mã hash và các thông tin khác. Các tập tin metadata được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn và tính nhất quán của các tập tin trong ROM khi cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm.


Param

Param.bin là một tập tin cấu hình dùng để lưu các thông tin về cấu hình cho thiết bị điện thoại di động. Nó chứa các thông tin về cấu hình hệ thống, bao gồm cấu hình màn hình, âm thanh, cấu hình mạng, và các cấu hình khác. Tập tin này có thể được sử dụng để cấu hình lại thiết bị trong trường hợp gặp vấn đề với cấu hình hiện tại hoặc để cấu hình lại thiết bị theo nhu cầu sử dụng của người dùng.


Product

Trong ROM (Read-Only Memory) của điện thoại, thư mục “product” chứa các tập tin cấu hình và thông tin về sản phẩm, bao gồm các thiết lập cho màn hình, cấu hình cho bàn phím, hình ảnh cho biểu tượng, widget v.v. Các tập tin này là cấu hình cho các thiết bị và tùy chỉnh theo yêu cầu của nhà sản xuất. Chúng ta có thể sử dụng các tập tin này để tùy chỉnh giao diện hoặc thiết lập cho thiết bị của mình.


Product_a & Product_b

Product_a.img và product_b.img là hai thư mục trong ROM (Read-Only Memory) của điện thoại. Đôi khi, các thiết bị sử dụng hệ thống hai nhân để tăng tốc độ hoạt động và sẵn sàng cho việc hồi phục sau khi gặp sự cố. Trong trường hợp này, “product_a” và “product_b” là hai bản sao của cùng một thư mục “product”. Hệ thống sẽ chọn một trong hai để sử dụng và gọi đến thư mục còn lại trong trường hợp cần hồi phục. Các tập tin trong các thư mục “product_a” và “product_b” cung cấp các cấu hình và thông tin về sản phẩm, giống như thư mục “product”.


Patch0

Patch0.xml chứa các thông tin về các tập tin cần thiết để thực hiện các cập nhật hoặc sửa đổi với hệ điều hành, bao gồm tên của các tập tin, đường dẫn và các thiết lập khác. Tập tin này cần được sử dụng khi cần cập nhật hoặc sửa đổi hệ điều hành trên thiết bị để xác định các bước cần thiết và tự động thực hiện quá trình cập nhật hoặc sửa đổi.


Partition

Partition.xml là một tập tin cấu hình dùng để định cấu hình các phân vùng trên bộ nhớ trong một thiết bị điện thoại di động. Nó chứa thông tin về các phân vùng trên bộ nhớ như kích thước, loại, địa chỉ bắt đầu và kết thúc của từng phân vùng, và các thiết lập khác. Tập tin này là một phần quan trọng của quá trình cài đặt hoặc cập nhật hệ điều hành trên thiết bị, và cần được sử dụng để xác định các phân vùng trên bộ nhớ và cấu hình chúng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.


Prog_emmc_firehose

Prog_emmc_firehose.mbn .elf là một tập tin trình truyền dữ liệu dùng để cài đặt hoặc cập nhật hệ điều hành (ROM) trên một thiết bị điện thoại di động sử dụng bộ nhớ trong lưu (eMMC). Nó cung cấp một giao diện để truyền dữ liệu từ máy tính đến thiết bị để cài đặt hoặc cập nhật hệ điều hành. Tập tin này cần được sử dụng khi cần cài đặt hoặc cập nhật hệ điều hành trên một thiết bị sử dụng bộ nhớ trong lưu, và là một phần quan trọng của quá trình này.

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận