Check sold by iPhone iPad – Kiểm tra nơi bán ra

120.000

Dịch vụ kiểm tra nơi bán ra [ Sold to –  Sold by ] dành cho các bạn muốn mở khoá iCloud hoặc kiểm tra nhà mạng gốc

Thông tin kết quả bao gồm:

Kiểu máy – Tình trạng iCloud – Bảo hành – Ngày mua – Nơi bán ra – Quốc gia nơi bán máy

Liên hệ Zalo để order 0965068274

Mô tả

Kết quả

Model: IPHONE 11 PRO MAX SLV 64GB-USA
IMEI Number: 35389xx
IMEI2 Number: 353xx
MEID Number: 3538xx
Serial Number: FK1ZFxx
Product Sold By: BEST BUY
Warranty Status: Out of warranty (no coverage)
Estimated Purchase Date: 9 Oct 2019
Registration Date: 9 Oct 2019
Purchase Country: United States
iOS Version: 16.1
Last Restore Date: 28 Oct 2022
Telephone Technical Support: Expired
Repairs and Service Coverage: Expired
Repairs and Service Expiration Date: 8 Oct 2020
AppleCare Eligible: No
Valid Purchase Date: Yes
Registered Device: Yes
Replaced by Apple: No
Loaner Device: No
Find My iPhone: ON
iCloud Status: Clean
Blacklist Status: Clean
Blacklist Records: 0
Locked Carrier: Unlock
SIM-Lock Status: Unlocked

 

Model: AS IS IPHONE 11 PRO MAX GLD 64-AME
IMEI Number: 3xx
IMEI2 Number: 35xx
MEID Number: 35xx
Serial Number: FK1xx
Product Sold By: PCS WIRELESS LATAM
Warranty Status: Out of warranty (no coverage)
Estimated Purchase Date: 1 Apr 1978
Registration Date: 1 Apr 1978
Purchase Country: United States
iOS Version: 15.5
Last Restore Date: 8 Jul 2022
Telephone Technical Support: Expired
Repairs and Service Coverage: Expired
AppleCare Eligible: No
Valid Purchase Date: Yes
Registered Device: Yes
Replaced by Apple: No
Loaner Device: No
Find My iPhone: ON
iCloud Status: Lost Mode
Blacklist Status: Clean
Blacklist Records: 0
Locked Carrier: Unlock
SIM-Lock Status: Unlocked