Gia hạn Borneo Schematics 2 người dùng

1.150.000

Dich vụ này cung cấp code kích hoạt thêm 01 năm, Re-Activation cho các tài khoản đang sử dụng hoặc đã hết hạn trước đó. (Rẻ hơn với giá active mới)

Hạn sử dụng: 01 Năm

Số lượng User: 02

Mô tả

How to install? Hướng dẫn cài đặt Borneo: https://www.youtube.com/watch?v=S2Qm3oFIVvU

How to use? Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=gf0qwEAbVUQ

Support List: http://www.borneoschematics.com/2020/08/nload.html

Daily Update: https://t.me/BorneoDailyUpdates

Download Now : 

Pass installer/Mật khẩu cài đặt (nếu hỏi): borneoflasher

Validity Time/Hạn sử dụng : 01 Year