Vivo V9 1723 repair fix lỗi mất imei

Tên file: Password.txt
Kích thước: 1MB
Chuyên mục: VIVO
Tác giả: Romgoc
Loại tệp: RomGoc.Net
Hướng Dẫn Tải

File fix lỗi imei không hợp lệ mất sóng Vivo V9 PD1730F (1723) – imei 000009

Vivo V9 repair fix lỗi mất imei

Flash rom này xong lấy UMT repair imei chọn qcn

Operation	: Restore QCN
Port	: COM72 : Qualcomm HS-USB Diagnostics 9025 (COM72)
Compile	: Nov 28 2018 17:15:32
Release	: Nov 06 2018 00:00:00
Hw. Ver.	: 8953.gen
Software	: ----
IMEI	: 000000000000000 / 000000000000000
QCN Backup	: C:\Users\romgoc\Desktop\8953.gen_----_868492030372858_220119_134450_patched.qcn
QCN IMEI	: 868492030372858 / 868492030372848
Patching QCN Data...Done
Restoring QCN Data...Done
Syncing Data...Done
If phone does not reboot, restart it manually.
Operation Finished.
QcFire Ver. 8.0
Vivo V9 1723 repair fix lỗi mất imei

DOWNLOAD:

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận