Nâng Cấp Z3X Samsung Pro

1.390.000

Z3X Samsung PRO Activation cần thiết cho tất cả những ai muốn sử dụng phiên bản Samsung Pro mới nhất.

Gửi seri vào mục ghi chú khi thanh toán

Seri

Đúng: FEF6748F

Sai: SN: FEF6-748F, FEF6-748F

Time:30p-1h

Mô tả

Active Z3X Samsung để nâng cấp lên bản Pro được sử dụng các bản mới nhất.

Nếu smartcard của bạn đã được kích hoạt qua Shell trước ngày 20 tháng 7 năm 2014 – bạn nên mua Kích hoạt Samsung PRO Z3X này!

Đối với những người khác – Z3X Samsung PRO Activation miễn phí.