Rom Nokia 3 TA-1032 Cứu máy, unbrick rung dài

File name: romgoc.net_Nokia_3_TA_1032_Oreo 8.0_unbrick
File size: N/A
Chuyên Mục: Các dòng máy khác
Tác Giả: admin
Pass (nếu có): romgoc.net
Hướng Dẫn Tải

Rom Nokia 3 TA-1032 Cứu máy, unbrick rung dài file này mình đã test

máy do dùng cm2 up và không lên chỉ nhận USB MTK PORT  ae lưu ý nha

có 2 ver cho bản này 7.1 và 8.0 ae dùng UFI để flash cho ngon nhé.

Khi mấy bác dùng UFI để flash nhớ chọn DA_SWSEC_CRYPTO20.bin

Viết một bình luận