iBox mini thiết bị thao tác ổ cứng (đổi mã, fix WiFi, fix xanh 3utool,…) cho iPhone và iPad

iBox mini (tên khác của iRepair và 2 tool cùng dùng chung phần mềm, cùng update firmware ok) là thiết bị hỗ trợ các máy iPhone 6, 6P, 6S, 6SP, 7, 7P, 8, 8P, X, SE và các máy iPad Mini4, iPad5, iPad6, iPad PRO 9.7-12.9

Link đặt hàng Shopee

Mô tả