File flash Nokia 105 TA-1010 file test ok 100%

File name: TA-1010.7z
File size: N/A
Chuyên Mục: Các dòng máy khác
Tác Giả:
Pass (nếu có):
Hướng Dẫn Tải

File flash Nokia 105 TA-1010 file test ok 100% qua cm2

Download File flash Nokia 105 TA-1010

 

Log

PTFN : Nokia USB Serial Port (COM44)
MODE : NOKIA USB SERIAL
PORT : 44
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CHIP : MT6261 , SBID : 0xCB01 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0001
BROM : SECCFG : 0x00000007
BROM : NOKIA USB SERIAL
BROM : 0x05 BL : 0x00
BROM : MEID : 179FC5D5EB57E036B76EB819291B15E2
BROM : Run BootLoader ... 
BOOT : Run BL ver. 01
BOOT : 0x05 BL : 0x01
BOOT : WD : 0005
BOOT : RTC : Setup ... 
BOOT : RTC : 000E
BOOT : PRJ : N103.20.14.11.p1
BOOT : BDDS : 20
BOOT : PSRM : Init
BOOT : PSRM : 0003
Boot done!

SWVer : N103.20.14.11.p1
FLASH : 00C2 : 0025 : 0036 : 0000
CODE : 0x00370000
Reading Flash ... 
TDSN : TA-1010
PRDC : 059Z1B8
PPM : MH
BUILD : TA-1010_ROM_eMP_20.14.11
BUILD : TA-1010_LANG_PACK_ROM_MH_eMP_20.14.11_001
BUILD : TA-1010_CUSTPACK_ROM_MH_eMP_20.14.11_001
BUILD : TA-1010_JUMP_TABLE_MH_eMP_20.14.11_001
BUILD : TA-1010_VIVA_eMP_20.14.11
Make VPL definition

Xóa tài khoản Micloud qua Sever, Tài khoản Unbrick xiaomi , nạp tiếng việt xiaomi cho AE thợ

Xóa xác minh google Nokia | FRP Nokia mới nhất qua Teamviewer

Nokia 1,2,3,5,6, 6.1,7, nokia 7 plus, nokia 8, Nokia 2.1, 3.1

Sharp Aquos S2, Sharp Aquos S3 mini, Sharp Z3 mới nhất Android 7 ,8 ,9 mới nhất

SĐT: 0985722967

Zalo: 0985722967

Viết một bình luận