Halabtech Gói Gold

840.000

Nội dung ghi chú khi đặt hàng: mail đăng ký tài khoản trên Halabtech

Tài khoản dùng để tải các tập tin vip trên Halabtech.com

Vào đây để biết thêm: https://support.halabtech.com/index.php?a=downloads&b=packages

Time:30p-1h

Mô tả

Halabtech Gói Gold dùng dể tải các file vip hoặc file bị giới hạn trên Halabtech.com

Vào đây để biết thêm chi tiết: https://support.halabtech.com/index.php?a=downloads&b=packages