Trang chủ » Box-Dongle setup » UMT Dongle HST v0.2 – HiSilicon Service Tool Download

UMT Dongle HST v0.2 – HiSilicon Service Tool Download

UMTv2 / UMT Pro
UltimateHST v0.2
HiSilicon Service Tool

Added Support for following SOCs:
– Kirin 620
– Kirin 710
– Kirin 710 (UFS)
– Kirin 980

Added Support for following devices:
– AQM-AL00
– AQM-TL00
– ASK-AL00x
– ELE-AL00
– ELE-L04
– ELE-L09
– ELE-L29
– ELE-TL00
– EVR-AL00
– EVR-AN00
– EVR-L29
– EVR-N29
– EVR-TL00
– GLK-AL00
– GLK-LX1
– GLK-LX1U
– GLK-LX2
– GLK-LX3
– GLK-TL00
– HMA-AL00
– HMA-L09
– HMA-L29
– HMA-LX9
– HMA-TL00
– HRY-AL00
– HRY-AL00TA
– HRY-AL00Ta
– HRY-AL00a
– HRY-LX1
– HRY-LX1MEB
– HRY-LX1T
– HRY-LX2
– HRY-TL00
– HRY-TL00T
– HW-02L
– INE-AL00
– INE-LX1
– INE-LX1r
– INE-LX2
– INE-LX2r
– INE-TL00
– JKM-LX1
– JKM-LX2
– JKM-LX3
– JSN-AL00
– JSN-AL00a
– JSN-L11
– JSN-L21
– JSN-L22
– JSN-L23
– JSN-L42
– JSN-TL00
– LRA-AL00
– LRA-LX1
– LRA-TL00
– LTK-LX3
– LYA-AL00
– LYA-AL10
– LYA-L09
– LYA-L0C
– LYA-L29
– LYA-TL00
– MAR-AL00
– MAR-L01A
– MAR-L21A
– MAR-L21MEA
– MAR-L22A
– MAR-LX1A
– MAR-LX1B
– MAR-LX1M
– MAR-LX2
– MAR-LX2J
– MAR-LX3A
– MAR-LX3Bm
– MAR-TL00
– PCT-AL10
– PCT-L29
– PCT-TL10
– POT-AL00a
– POT-TL00a
– SEA-AL10
– SEA-TL10
– SNE-AL00
– SNE-LX1
– SNE-LX2
– SNE-LX3
– STK-AL00
– STK-L21
– STK-L22
– STK-L22HN
– STK-LX1
– STK-TL00
– VOG-AL00
– VOG-AL10
– VOG-L04
– VOG-L09
– VOG-L29
– VOG-TL00
– YAL-AL00
– YAL-AL10
– YAL-L21
– YAL-L41
– YAL-L61
– YAL-L61D
– YAL-L71
– YAL-TL00
– and many more…

Tested devices:
– JSN-L42 (Kirin 710)
– STK-L22 (Kirin 710 UFS)
– PCT-AL10 (Kirin 980)

EMMC Activation is Required for this Module
– If you are already using EMMC Module, you don’t need any activation.
– EMMC Activation is One Time Activation, you don’t need to activate again.
– You will still need Yearly Activation to be active to use all UMT Modules as usual.

DOWNLOAD:

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận

Làm ơn hãy bật JavaScript!