Cáp Harmony Huawei USB COM 1.0

Lưu ý: đây không phải cáp sạc hay cáp truyền dữ liệu

Cáp Harmony TP là cáp type-C dùng cho máy Huawei đã lên hệ điều hành Harmony (Android 11) vào COM 1.0 để unlock bootloader, làm FRP, flash firmware

Từ Android 11 Huawei đã fix nên dùng cáp thường chích TP (test point) cũng không nhận COM 1.0

Dùng cáp này cắm máy và chọc TP thì sẽ nhận COM 1.0 để làm các việc bạn cần

Link đặt hàng Shopee

Mô tả