Cáp EDL V2 vào chế độ 9008 các dòng điện thoại mới không tháo máy

Cáp EDL Type-C V2 mới hỗ trợ Máy Điện Thoại vào Qualcomm 9008 chân Type-c

Các máy điện thoại chip Qualcomm cần vào chế độ chạy QHS-USB 9008. Nay có cáp này đã hỗ trợ được một số dòng chip Qualcomm mới, danh sách những máy (không phải tất cả) có trong phần ảnh Mô tả. Giúp anh em kỹ thuật không phải tháo máy, không phải câu dây làm các tác vụ phần mềm qua chế độ QHS-USB 9008

Link đặt hàng Shopee

Mô tả