Trang chủ » Uncategorized » ROM STOCK LV Mobile Zip 7 New 3 MT6580 (Flashtool)

ROM STOCK LV Mobile Zip 7 New 3 MT6580 (Flashtool)

ROM STOCK LV Mobile Zip 7 New 3 MT6580 (Flashtool)

ROM STOCK LV Mobile Zip 7 New 3 MT6580 (Flashtool)

rom stock ver mới ae gặp máy download file up nhé

Download LV Mobile Zip 7 New 3 ROM:

  • ZIP7__U2__ZIP7__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L.rar : Download
Modem Version : yuanda6580_weg_l_hspa_850_2100_simhotswap_switch
Localization : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP sr_RS sl_SI ca_ES af_ZA az_AZ zu_ZA ca_ES lo_LA
DisplayRes : 960 x 480

Supported DGT : 
STOM_KERNEL_TOUCHPANEL
=ft6336_gesture
GT9XX

Supported CAM : 
ov9760_sub_mipi_raw
ov9762_sub_mipi_raw
imx190_mipi_raw
gc2355_mipi_raw
gc2355_sub_mipi_raw

Supported BootLoader HW : 
FlashID [0] CID : 90014A483447326111 , Name : H4G2a , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [1] CID : 1501004B4C4C30304D , Name : KLL00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [2] CID : 90014A2058494E5948 , Name : XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 110100303034474530 , Name : 004GE0 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]
FlashID [5] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [6] CID : 1501004B4A5330304D , Name : KJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]

Device Memory Details ( installed ) : 
RAM : [1 GiB]
ROM : eMMC 4 GiB
Manufacturer : [SAMSUNG]
Name : M00SJ

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận

Làm ơn hãy bật JavaScript!