Rom dump LG K42 (K420YM) unbrick dead boot hạ rom mất nguồn

Tên file: Password.txt
Kích thước: 1MB
Chuyên mục: LG
Tác giả: Admin
Loại tệp: Vip member
Hướng Dẫn Tải

Firmware rom unbrick cho LG K42 K420YM hạ rom unlock,frp… mất nguồn

File định dạng scatter

Testpoint và flash là xong (nếu máy dead boot do hạ rom có thể nạp mỗi preloader là lên logo,sau đó vào download mode để up rom)

Rom dump LG K42 (K420YM) unbrick dead boot hạ rom mất nguồn
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM63 [BOOTROM:0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing... preloader_muse6762_eh15_q.bin [MT6765:2:432] [Cust]
Vendor : LG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] 0766 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 2B17E4B55DA3A20D2AF953C81065A1B0
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 474E0113.50394A31.1E0C1038.EDB7F62B 
 Vendor : Micron - Name : G1J9P8 - Serial : 4130020876 - Rev : 16
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 58.24 GiB 
Reading partition info... OK [65]
Reading device info... OK
  Model Name : LM-K420
  Product Name : meh15lm
  Manufacturer : LGE
  Platform : mt6765
  Android Version : 12
  Security Patch : 2023-01-01
  Build : 2301615054cc6
  Build Date : Mon Jan 16 11:33:56 IST 2023
  LG Factory ver : LMK420AT-00-V30d-LAO-COM-JAN-16-2023+0
  Target Country : COM
  Target Operator : LAO

DOWNLOAD:

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận