Trang chủ » Uncategorized » Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

dành cho những máy không có tiếng việt , bị ẩn ngôn ngữ việt nam nha ae

Yêu cầu ROOT:

mở CMD gõ các lệnh sau

adb shell
su ( cho phép root )
mount -o remount,rw /system
rm /system/csc/language.xml
reboot

done nếu không có ae khôi phục cài đặt gốc 1 lần nữa

Xóa tài khoản Micloud qua Sever, Xóa xác minh tài khoản Google 

Xóa tài khoản Google tài khoản máy Samsung One Click 1-3 phút

Xóa xác minh google Nokia | FRP Nokia mới nhất qua Teamviewer

Unlock Samsung,xóa tài khoản Google các máy China…

☎️✉️ 0965068274

Viết một bình luận