Trang chủ » Solution » Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

Hướng dẫn gọi hồn tiếng việt cho samsung (Root)

dành cho những máy không có tiếng việt , bị ẩn ngôn ngữ việt nam nha ae

Yêu cầu ROOT:

mở CMD gõ các lệnh sau

adb shell
su ( cho phép root )
mount -o remount,rw /system
rm /system/csc/language.xml
adb reboot

done nếu không có ae khôi phục cài đặt gốc 1 lần nữa

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận

Làm ơn hãy bật JavaScript!