Report stolen IMEI | Blacklist all model

250.000

– Dịch vụ này sẽ chuyển imei sang trạng thái Blacklist và sẽ không thể dùng ở 1 số quốc gia như USA,UK,Canada, Europe…..Các quốc gia có chính sách chặn các imei blacklist không cho sử dụng với bất kỳ nhà mạng nào

– Chỉ dùng dịch vụ này cho những “khách hàng” nào unlock xong mà không trả tiền

  • Lưu ý: Một khi đã cho imei vào blacklist thì vĩnh viễn không mở được, không thể sử dụng sim, đặc biệt là iPhone.
  • Hỗ trợ tất cả các mẫu điện thoại trên thị trường
  • Dùng trong trường hợp mở khoá iCloud, làm online xong khách hàng không trả tiền.

Mô tả

Ai là người quyết định điện thoại nào bị liệt vào danh sách đen?

Mặc dù có vẻ như Apple sẽ có quyền tự chủ đưa iPhone vào danh sách đen, nhưng đây không phải là trường hợp. Apple không đưa iPhone vào danh sách đen do chính sách của họ không xử lý các thiết bị bị đánh cắp. Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, chẳng hạn như AT&T hoặc Verizon, tùy thuộc vào việc báo cáo điện thoại bị đánh cắp hoặc bị mất. Số IMEI của iPhone   (Nhận dạng thiết bị di động quốc tế) cho phép các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại nhận dạng điện thoại. Nếu ai đó báo cáo rằng iPhone bị đánh cắp, bị mất hoặc nếu nó chứa số dư và hóa đơn chưa thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại sẽ dán nhãn số IMEI vào danh sách đen. Chỉ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại mới có thể xóa số IMEI khỏi danh sách đen.

 

Danh sách đen ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Các iPhone nằm trong danh sách đen không thể truy cập các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại khác và do đó sẽ không được kích hoạt cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại loại bỏ nó khỏi danh sách. Vì các báo cáo trong danh sách đen được quốc tế theo dõi và truy tìm, những chiếc iPhone nằm trong danh sách đen không thể tránh khỏi các hệ thống thương mại nước ngoài. Đôi khi nhà mạng sẽ không biết ngay điện thoại có bị liệt vào danh sách đen hay không.

IPHONE 12 PRO MAX SILVR 128GB A2411-VIE
Model: iPhone 12 Pro Max 128GB Silver [A2411] [iPhone13,4]
IMEI: 352XXX
IMEI2: 352XXX
MEID: 3522XXX
Serial: G0NXXX
iCloud Lock: ON
Blacklist Status: BLACKLISTED
iCloud Status: Clean
Purchase Country: Vietnam
Warranty Status: Limited Warranty
Estimated Purchase Date: 2021-03-11
Replaced Device: No


IMEI: 355982xx16813xx
Model Name: SAMSUNG SM-G950U
Model Number: SM-G950U
Manufacturer: SAMSUNG KOREA
Blacklist Status: BLACKLISTED
Blacklisted By: T-MOBILE USA, INC
Blacklisted Country: UNITED STATES
Blacklisted On: 2020-11-11 11:46:25

blacklist imei

blacklist imei