Cáp DCSD iPhone iPad đổi serial wifi Purple Mode

Hỗ trợ kết nối chế độ Purple Mode với máy tính để thao tác các công việc như thay đổi thông tin, bypass kích hoạt máy

LƯU Ý: Cáp DCSD có thể không hoạt động một mình, cần hoạt động với các phần mềm

Link đặt hàng Shoppe

Mô tả