Giảm giá!

Active Easy-Draw Tool | Kích hoạt tool xem sơ đồ mạch điện thoại

1.350.000 1.300.000

Kích hoạt, Mua hoặc gia hạn 1 năm cho tool xem sơ đồ mạch Easy-Draw tool

Easy-Draw Tool phần mềm để xem sơ đồ mạch. Nó không yêu cầu bất kỳ loại dongle nào. Nó có thể được sử dụng trong 5 máy tính, nhưng đồng thời nó chỉ hoạt động trên một máy tính. Thời gian dùng thử miễn phí năm ngày.

Để kích hoạt Easy-Draw, hãy làm theo các bước sau:

1. Tải xuống phần mềm: http://easy-draw.com/index.php/kh.html

2. Tạo tài khoản người dùng

3. Liên hệ Zalo để kích hoạt: 0965068274

Mô tả

Features:
Simultaneous check of bitmap and schematic diagram
Fully English interface
Easy-Draw Tool contains:

Bitmaps for:
iPhone: 7P / 7 / 6SP / 6S / 6 / 6P / 5S / 5 / 5C / 4 / 4S / SE
iPad: 2/3/4 / Air / Air2 / Mini / Mini2 / Mini3 / Mini4
Samsung: N3-N9006, N3-N9009, N4-N9109W, S4-I9500, S4-I9505, S5-G9009D, S5-G900F, S6-G9200, W2014, W2015, W2016
Xiaomi: MI3-TD, MI4-TD
Schematic diagrams for:
iPhone: 7P / 7 / 6SP / 6S / 6P / 6 / 5S / 5 / 4S
iPad: 2/3/4 / Air / Mini1 / Mini2
Samsung: A3009, A7000, A7009, E7000, E7009, G9250, N9200, A5000, G900V, G9260, G9200, N7100, I809, I5508, I5800, I8250, I699, I5500, I9505, I9001, I9008L, I9018, I9023, I9050, I9070, I9088, I6320, I9300, I9500, I509, I659, I909, I1862, I1800, B9062, B9120, A5000, N3-N9006, N3-N9009, N4-N9109W, S4-I9500, S4-I9505, S5-G9009D, S5-G900F, S6-G9200, W2014, W2015, W2016
Xiaomi: MI3, MI4, MI4S, MI5, MI5S PLUS
Huawei: C8815, G9ALOOCLOO, G520, G610, H300-T00, KIW-X5, MATE7-CL00, MATE8, MATECRR-CLOO, P6MI-ONE_PLUS, P7, P8-CL10, P8-TL00, P8-UL10, P9, P9 PLUS , T2211, Y600, enjoy6S, Honor3C, Honor4A, Honor4X, Honor6H60-L01, Honor6H60-L02, Honor6H60-L03, Honor6H60-L04
Gionee: A66, A320, A350, E3, E6mini, E6T, E7, E7L, E7mini, E7T, E8, F100, F103S, F105, F301, F303, GN100, GN105, GN137, GN200, GN305, GN5001S, M3, M3S, M5, M5PLUS, M6, M2017, N8, Q1, S5, S5.1, S5.5, S5.5L, S6, S7, S8, S600, V3, V6, V8, V183, V185, V187, V188, V188S, W800, W808, W900, W900S, W909, Z201, MITO M4, MYTH M6
Meizu: MX2
Lenovo: A1900, K30-T, A7-10, A7-20, A7-30, A10-80HC, A60, A298T, A310, A366T, A678T, A790e, A800, A820, A830, A858, A938T, A2800, A2860, A3500, A3580, A3600, A3600U, A3800, A3860, ET860, G828, K7mini, P50, S2-38AT, S680, S868T, TD10
Position diagrams for:
iPhone: 7 / 6SP / 6S / 6P / 6 / 5S / 5 / 4S
iPad: 2/3/4 / Air / Mini1 / Mini2
Samsung: A3009, A7000, A7009, E7000, E7009, G9250, N9200, A5000, G900V, G9260, G9200, N7100, I809, I5508, I5800, I8250, I699, I5500, I9505, I9001, I9008L, I9018, I9023, I9050, I9070, I9088, I6320, I9300, I9500, I509, I659, I909, I1862, I1800, B9062, B9120, A5000, N3-N9006, N3-N9009, N4-N9109W, S4-I9500, S4-I9505, S5-G9009D, S5-G900F, S6-G9200, W2014, W2015, W2016
Huawei: Honor3C
Live: E5, S3, S6, X5L, X6D, Y22T
Lenovo: A1900, K30-T, A7-10, A7-20, A7-30, A10-80HC, A60, A310, A366T, A678T, A790e, A800, A820, A830, A858, A938T, A2800, A2860, A3500, A3580, A3600, A3600U, A3800, A3860, ET860, G828, K7mini, P50, S2-38AT, S680, S868T, TD10
Fault diagrams for:
iPhone: 7 / 7P / 6S / 6SP / 6 / 6P

  • Developer supports only the related models in the list of supported models. Not all service operations can be performed in different modifications of supported models due to differences in hardware / software versions.