ICCID Update 24/24

ICCID cập nhật 04/08/2021:

iccid update
  • 89014104279605343011
  • 89014104279605344886

Cần fake hoặc lên ios 15 beta

CÁCH GHÉP SIM

  • NẾU IOS 12 THÌ JB XONG FAKE LÊN IOS MỚI NHẤT
  • Gắn sim ghép và sim chính vào một iPhone Quốc Tế
  • Vào cài đặt -> Dữ liệu di động -> Ứng dụng sim
  • Chọn dòng 1. Select Carrier
  • Chọn Edit ICCID -> Nhập ICCID -> Bấm Gửi
  • Chọn dòng 7. 3G/4G ICCID Mode
  • Đợi máy văng active -> kích hoạt lên sóng.