Giảm giá!

Serial A10 A10x OFF iCloud iPad | Mua Seri Wifi Bluetooth xoá iCloud iPad

600.000 300.000

Dịch vụ này dùng để mua seri wifi bluetooth nạp vào để xoá iCloud cho các dòng iPad Wifi hỗ trợ chip A10 A10x dưới đây

 • iPad 6 (2018) A1893, A1954
 • iPad 7 (2019) A2197, A2198, A2200
 • iPad Pro 10.5-inch (2017) A1701, A1709
 • iPad Pro 12.9-inch 2nd gen. (2017) A1670, A1671, A1821
 • iPad Air 2

Chỉ bán seri, không hỗ trợ nạp. Liên hệ Zalo để được cung cấp nhanh nhất 0965068274

Mô tả

– iPad BT+Wifi+SN Service New Database Fresh Serials

 • Use for iPad Gen 6, iPad Gen 7 , iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9 Gen 2 (A1893, A1954, A2197,A2198,A2200,A1670,A1671,A1821,A1701,A1709) active done 100% (CPU A10,A10x)

–  Supported Models:

 • iPad 6 (2018) A1893, A1954
 • iPad 7 (2019) A2197, A2198, A2200
 • iPad Pro 10.5-inch (2017) A1701, A1709
 • iPad Pro 12.9-inch 2nd gen. (2017) A1670, A1671, A1821
 • iPad Air 2