Read Wifi Bluetooth iPhone 6S đến iPhone X [xConfig Extrator]

450.000

Phần mềm này dùng để read đọc thông tin wifi bluetooth gốc cho iphone chết ổ cứng, hỗ trợ iPhone 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X

Tool chạy trên MacOS, giá này mua làm cho 1 iphone

Liên hệ Zalo để được mua nhanh:0965068274

Đọc hướng dẫn bên dưới

Mô tả

Hướng dẫn:

  1. Mở tool lên > đưa phone về DFU và kết nối vào

  2. Bấm Boot Into Purple Mode > sẽ hiện ra 1 bảng để nhập key, copy key đã mua và dán vào và bấm Active

  3. Đưa iPhone về lại DFU > bấm Run Exploit > chờ iPhone sẽ tự về màn hình hồng

  4. Bấm Refresh > Bấm tiếp Extract SysCFG > rồi chọn dòng đầu tiên

  5. Chờ tool read Wifi + Bluetooth > sau đó bấm Flash SYSCFG (tool sẽ write WF/Blue vào iPhone)

  6. Sau khi write xong thì Restore và iPhone