Kích Hoạt Octoplus FRP Tool

1.100.000

Kích hoạt cho Octopus Box, Octoplus Pro Box, Octoplus Box, Octoplus Dongle, Medusa Pro BoxMedusa Box cho phép FRP (Google Factory Reset Protection)  Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola,MTK…V…V .

Octoplus FRP Tool cho phép bạn đặt lại Google Factory Reset Protection (FRP) cho điện thoại di động Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola .

Nhập seri card vào phần ghi chú và thanh toán

Time: 30p-1h

Mô tả

Kích hoạt (active) cho Octopus Box, Octoplus Pro Box, Octoplus Box, Octoplus Dongle, Medusa Pro BoxMedusa Box cho phép FRP (Google Factory Reset Protection)  Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola,MTK…V…V .

Octoplus FRP Tool cho phép bạn đặt lại Google Factory Reset Protection (FRP) cho điện thoại di động Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola .

 

Sau khi order có kết quả mở tool lên và nhập key vào