Gia hạn- Kích hoạt Sigma Plus 12 tháng | Sigma Plus Activation

1.400.000

Dịch vụ này dùng để mua code activation (gian hạn) cho Sigma Plus thời gian 12 tháng sử dụng

Mô tả

Cách kích hoạt Sigma Plus

  1. Nhấp vào tab SigmaKey.
  2. Nhập mã nhận được vào mục Activation Code.
  3. Nhấp vào nút Activate.