Bypass iPhone 5S MEID/NO MEID hello có sóng

250.000

Bypass nghe gọi dùng sim iPhone 5S hello screen giá rẻ. Hỗ trợ làm từ xa trên máy tính windows (yêu cầu phải biết jailbreak)

Không hỗ trợ máy lock, máy đổi trả bảo hành

Sau khi bypass xong sử dụng full

Mô tả

Bypass with signal iPhone 5S hello screen