Borneo Schematics Tool Xem Sơ Đồ Mạch Cập Nhật Hàng Ngày (2 người dùng)

1.500.000

Phần mềm xem sơ đồ sửa chữa các dòng điện thoại,Laptop.

  • Tra Cứu đường mạch, điểm mạch trên hình thật của Bo Mạch
  • Tra cứu sơ đồ mạch điện
  • Giải pháp sửa chữa các PAN phần cứng
  • Ưu điểm là được cập nhật hàng ngày.

Hạn sử dụng: 01 Năm

Số lượng User: 02

Mô tả

How to install? Hướng dẫn cài đặt Borneo: https://www.youtube.com/watch?v=S2Qm3oFIVvU

How to use? Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=gf0qwEAbVUQ

Support List: http://www.borneoschematics.com/2020/08/nload.html

Daily Update: https://t.me/BorneoDailyUpdates

Download Now : 

Pass installer/Mật khẩu cài đặt (nếu hỏi): borneoflasher

Validity Time/Hạn sử dụng : 01 Year